top of page

2013 第2回ロマフェスト・ジプシーフェスティバルより 
    PHOTO KENJI MIYOSHI   KOJI TAKANASHI  TETSUO MASUNAGA

bottom of page